Kentenich atya: A háziszentély alapító levele (1. részlet)
(1963)

 

Örülünk, hogy a Schönstatt család ezt a jelmondatot választotta a jubileumra: „Gründe neu, dem Ursprung treu!” („Alapítsd újra, az eredethez hűen”’) Szeretnénk ezért a jubileumi évben azon dolgozni, hogy a család alapvető erőit újra elevenné, hatékonnyá tegyük. Hol találjuk meg leginkább ezeket az alapvető erőket? A választ ismerjük: a schönstatti szeretetszövetség alapító levelében! Itt Amerikában különösen is könnyű, hogy az alapító levelet az új szentélyünkre vonatkoztassuk. Tudjuk, hogy a Szűzanya az 1914. okt. 18-án kötött szeretetszövetség révén hat ígéretet tett és hat követelményt állított elénk.

 

Megéri a fáradságot, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ezek az ígéretek és követelmények minden egyes filiál-szentélyre is érvényesek. Azt gondolom, hogy ma ehhez hozzá kell tennem egy gondolatot, mely nálunk feltört, de amelyre még nem reflektáltunk, amelyet nem gondoltunk még végig. Miféle központi gondolatról van szó?

 

Először három szót akarok egymás mellé állítani:

• Van ősszentélyünk.

• Vannak leányszentélyeink és a leányszentélyek között központi (nemzeti) szentélyek. Mit értünk központi szentély alatt? Annak idején azt mondtuk, hogy az új szentély itt nemzeti szentély lesz, nem csak egy egyszerű leányszentély.

• Most jön ehhez egy harmadik szó, ami talán ebben a formában szokatlan: háziszentélyek.

Mi a háziszentély? Sokan közülünk a házukat nem csak úgy általában szentelték a Szűzanyának, hanem mint „élő szentélyt” ajánlották fel neki.

Most kell nagyon figyelni! Ami most jön, a jövő számára alapvető jelentőségű lehet: ami érvényes az ősszentélyre, ami érvényes a leányszentélyekre, az áll a háziszentélyekre is. Ezzel mindaz, amit együtt megbeszéltünk, szerfelett konkréttá válik. Vegyük valakinek a háziszentélyét. Milyen ígéret vonatkozik rá és milyen elvárások? Az alapító levél ugyanazon hat ígérete és ugyanazon hat elvárása érvényes az én háziszentélyemre. Mily nagyon egyértelmű lesz most minden!

Mit ígér a Szűzanya?

(1) „…Akkor szívesen idetelepszem közétek…” én, a Szűzanya, itt a házban, és innen kiindulva a család számára „...bőkezűen osztok kegyelmeket...” Tehát erről a helyről! Mit várhatok tehát?
Hogy a Szűzanya innentől közöttünk fog lakni és trónolni.

(2) Aztán másodszor: „…magamhoz vonzom az ifjú szíveket…” Mit jelent ez? Ez a gyermekeimre vonatkozik. Vegyünk egy többgyermekes családot. Apa és anya gondban vannak, hogyan nevelhetik gyermekeiket. Képtelen vagyok vallásosan alakítani és nevelni őket. A Szűzanya fogja a szíveket magához vonzani és nevelni. Amit nem tudunk, amire egyedül képtelenek vagyunk, azt Ő fogja végbevinni. Ez az Ő ígérete.

(3) „…és nevelem őket…” szól a harmadik ígéret. Mekkora nagy segítség ez nekem, amikor gyámoltalan vagyok a gyermekem nevelésében!

(4) Mire akarja őket a Szűzanya nevelni? „…hasznos eszközökké…” Ez a negyedik ígéret.

(5) Aztán az ötödik: „…a kezemben..."

(6) És mire akarja a Szűzanya az egész családot – gyerekeket és szülőket - használni? Ez a hatodik ígéret. Arra a három nagy célra, amelyre a család törekszik:

- Az új ember az új közösségben
- Nyugat üdvtörténeti küldetésének megmentése
- (...)

Ha minderről meg vagyok győződve, ha nem csak úgy mondom, hanem valóban meg vagyok győződve erről, akkor, ha jönnek hozzám a szomszédaim és beszélnek a gondjaikról, a gazdasági nehézségeikről, a gyereknevelési és hasonló más gondjaikról, akkor számomra kézenfekvő feladat, hogy odavezessem őket a Schönstatt-sarkomhoz a házamban, a háziszentélyemhez. A Szűzanya szempontjából nézve ez olyan, mintha én önöket bevezetném a szentélybe.

Természetesen a másik oldalon ott áll a hat elvárás. Milyen feltételeket, mely követelményeket kell a gyermekeimmel együtt teljesítenünk? Most látniuk kell, miféle hatalmas nevelési és önnevelési programot várhatnak el tőlem!

Mit kér a Szűzanya?

(1) Mi az első kérés? „…Bizonyítsátok be először, hogy komoly a szándékotok…” a szeretetszövetséggel! A szeretetszövetséget, melyet egymással kötöttünk, komolyan kell vennem. Nemcsak érzelmileg, hanem tényleges hatékonysággal.

(2) Mit kíván a Szűzanya, hogyan mutassuk meg, hogy komolyan vesszük a szeretetszövetséget? A komoly önmegszentelést kell együtt elérnünk. Tehát mint férfi és nő arra a komoly önmegszentelésre kell törekednünk, mely megfelel a keresztény házasságnak, mely mindenekelőtt megfelel egy Schönstatt-családnak és egy schönstatti házasságnak. Ezek aztán a követelmények! Ugyanezeket kell a gyerekeimtől is elvárnom! Természetesen nem egyszerű ezt elvárni. Ez önmagában nagyon sok figyelmességet feltételez, hogy a gyerekekkel szemben mit lehet és szabad elvárnom.

(3) Aztán a harmadik követelmény szintén benne van az alapító levélben. Azt gondolom, hogy ha önök a családjaikkal, a gyermekeikkel felépítették az élő háziszentélyt, az alapító levél nyomán mindezt még egyszer át kellene beszélniük. A harmadik követelmény: Az elvárásokat magunkkal szemben a legmagasabbra kell állítani, nem csak úgy tetszés szerint egyet s mást megtenni.

(4) Aztán negyedszer: ez a legmagasabbra való beállítás különösen is vonatkozik a komoly kötelességteljesítésre…

(5) … és az imaélet ápolására.

(6) És mindezekkel az áldozatokkal a kegyelmi tőkéhez járulunk hozzá.

 

 

Feladatok a hónapra:

 

 

- Hogy állok a fenti 6 feladattal?
- Melyiket választanám szívesen erre a hónapra, hogy különösen nagy figyelmet szenteljek neki?
- Hogyan tudom ezt elvinni a közösségembe/csoportomba?